ශ්‍රීලක් පාරම්පරික වෙද මැදුර

නිරෝගිමත් හෙට දවසකට දේශීය හෙළ ඔසු

නිරෝගිමත් ජීවිතයක් උදෙසා අතුරු ආබාධවලින් තොරව, දේශීය හෙළ ඔසු යොදා ගනිමින්, ඔබේ සියළුම රෝගාබාධ සඳහා ප්‍රථිකාර කිරීම.

විශේෂ සේවාවන්

දේවාල ක්‍රමයෙන් බැහැරව පාරම්පරිකව පැවත එන ශාන්තිකර්ම සහ ගුරුකම් ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් සිදු කර දීම.

වෙද මැදුර විවෘතව පවතින වෙලාවන්

සඳුදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
අඟහරුවාදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
බදාදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
සිකුරාදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
සෙනසුරාදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00
ඉරිදා පෙ.ව 08:00 - ප.ව 07:00